Z art. 16 tarczy antykryzysowej 3.0 wynika, że nowy parapodatek ma dotyczyć podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (video on demand – VoD). Danina wyniesie 1,5% przychodu. Wpływy w wysokości ponad 20 000 zł w skali roku będą trafiać do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Z rządowych szacunków wynika, że najwięcej zapłacą Netflix (ok. 6 500 000 zł rocznie), IPLA – Polsat (ok. 4 000 000 zł) oraz Player.pl – TVN (ok. 1 500 000 zł). W założeniu danina miałaby być odpowiedzią na problemy branży filmowej w związku z pandemią koronawirusa.