Nowy obowiązek świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – wyznaczenie koordynatora opieki podstawowej opiece zdrowotnej

Na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowe Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 30.9.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie wprowadza nowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

W postanowieniach Zarządzenia wprowadzono również obowiązek wyznaczenia koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Należy zauważyć, że kluczowym obowiązkiem koordynatora jest budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji m.in. poprzez ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia lub udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Uzupełnić należy, że zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.

Powyżej opisane zmiany w Zarządzeniu są istotne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ponieważ określają warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wprowadzają nowy obowiązek dla powyższych świadczeniodawców co do wyznaczenia koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej. 

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1.10.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności