Nowy limit 10 000 zł na ulepszenie nie obejmuje ulepszenia starych środków trwałych

Ten wyższy limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych został uwzględniony również przy obowiązkowym przekwalifikowaniu składnika majątku jako środek trwały, uznaniu poniesionych wydatków na środek trwały jako jego ulepszenie.

W przepisach przejściowych w art. 11 ustawy nowelizującej z 27.10.2017r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) zapisano, że p odwyższona kwota 10 000 zł stosowana dla celów amortyzacji będzie dotyczyć składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. W rezultacie pojawiła się w ątpliwość czy pojęcie „składników majątku przyjętych do używania” w kontekście tej regulacji rozumieć szeroko, jako obejmujące swoim zakresem również ulepszenia. I czy tym samym wydatki na ulepszenie o wartości nie przekraczającej 10 000 zł poniesione po 31.12.2017 r. wobec wszystkich środków trwałych, nie rodzą obowiązku podwyższania wartości początkowej (interpelacja poselska z 21.1.2018 r. nr 18859).

W odpowiedzi z 15.2.2018 r. na ww. interpelację poselską (nr 18859) minister finansów stwierdził, jednak że: „Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 11 ustawy nowelizującej), nowy limit w wysokości 10.000 zł, określony m.in. w art. 22g ust. 17 PDOFizU i w art. 16g ust. 13 o PDOPrU, ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po 31.12.2017 r. W związku z powyższym, w przypadku ulepszenia po 31.12.2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1.1.2018 r. zastosowanie znajduje dotychczasowy limit w wysokości 3500 zł. Nowy limit w wysokości 10.000 zł obejmuje ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po 31.12.2017 r. W świetle jednoznacznego językowego brzmienia przepisu art. 11 ustawy nowelizującej, nie jest możliwe przyjęcie zawartego w interpelacji postulatu dokonania, w oparciu o wykładnię celowościową, interpretacji tego, pozwalającej na objęcie limitem 10 000 zł wszystkich ulepszeń, niezależnie od czasu przyjęcia do używania środka trwałego podlegającego ulepszeniu”.

Nowe środki trwałe z reguły nie wymagają od razu ulepszeń, więc w praktyce do nich zastosowanie podwyższonego limitu w zakresie ulepszenia nie od razu będą mieć zastosowanie. Przy wydatkach na ulepszenie trzeba będzie pamiętać, że wyższy limit dotyczy środków trwałych przyjętych do używania od 1.1.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności