Ogłoszone zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej spowodują, iż większość przedsiębiorców, zamiast spadku obciążeń, odczuje istotną ich podwyżkę.

W obecnym stanie prawnym, osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składkę zdrowotną w ryczałtowej wysokości. Wysokość składki zdrowotnej waloryzowana jest co roku, a jej podstawę stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Aktualnie obowiązująca wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 381,81 zł miesięcznie i jest to kwota niezależna od wartości osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów.

Według rządowych zapowiedzi, ten stan ma jednak ulec istotnej zmianie. Tzw. Nowy Ład zakłada, że każdy przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną w zmiennej wysokości, uzależnionej od wysokości osiąganych dochodów.

W nowym systemie, składka zdrowotna obliczana będzie zatem jako 9% realnego dochodu przedsiębiorcy. Składkę mniejszą lub równą dotychczasowej składce zapłacą więc osoby osiągające dochody nie wyższe niż 4242 zł. Powyżej tego poziomu dochodów, składka zdrowotna będzie odpowiednio wyższa niż obecnie. Co jednak równie istotne, przedsiębiorcy stracą możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Składki tej nie odliczą również od dochodu, ani nie zaliczą w koszty uzyskania przychodów.

W obecnym stanie prawnym, znaczna część składki zdrowotnej podlega odliczeniu od podatku. Przedsiębiorca odprowadza co miesiąc składkę w wysokości 381,81 zł, ale jednocześnie ma możliwość pomniejszenia podatku o część tej składki w kwocie 328,78 zł. Oznacza to że realne obciążenie składką zdrowotną wynosi jedynie 53 zł miesięcznie. Zapowiadane zmiany oznaczają zwielokrotnienie tego obciążenia.

Według rządowych zapowiedzi, na zmianach w systemie podatkowym skorzysta ok. 500 tysięcy małych przedsiębiorców. Tymczasem w Polsce zarejestrowanych mamy ok. 2 milionów działalności gospodarczych. Kto zatem zyska, a kto straci na zapowiadanych zmianach? Policzmy to na przykładach.

O tym, czy Nowy Ład wpłynie korzystnie na sytuację finansową przedsiębiorcy, decydować będzie poziom jego dochodów. Korzyści wynikające z nowego systemu zanotują osoby o najniższych dochodach. Wraz ze wzrostem dochodu, korzyści będą coraz mniejsze. Dochód w okolicach 5 tys. zł wyzeruje te korzyści, a każda nadwyżka ponad tę kwotę będzie powodować coraz większy wzrost obciążeń fiskalnych względem obecnego systemu.

Przedsiębiorcy osiągający dochody powyżej 5 tys. zł miesięcznie nie skorzystają zatem na zmianach podatkowych wprowadzanych w ramach Nowego Ładu. W ich przypadku pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w trakcie prac nad finalnymi przepisami może jeszcze dojść do istotnych zmian w zakresie sposobu ustalania wysokości składki zdrowotnej. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, dla setek tysięcy przedsiębiorców nowa rzeczywistość podatkowa oznaczać będzie realne i istotne podwyższenie obciążeń podatkowych.

Źródło:

zus.pl