Nowy kod uprawnień dodatkowych w przypadku leków wydanych dla pacjentów 75 plus

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2.8.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1261) dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.3.2012 r. w sprawie recept lekarskich ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 62). Rozporządzenie zmieniające wprowadza nowy kod uprawnień dodatkowych oznaczony literą „S” w przypadku leków wydanych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. roku życia. Rozporządzenie zmieniające wyłącza możliwość wpisywania przez osobę wydającą lek kodu uprawnienia dodatkowego w przypadku leków wydanych dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz wprowadza nową treść do załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Zmiany polegają na dodaniu kodu uprawnień dodatkowych „S” do tabeli, a także poprawiają błędną numerację dotychczasowej tabeli.

Ważne
W § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich doprecyzowano, że zasady wydawania refundowanych leków recepturowych dotyczące maksymalnej ilości wydawanego leku recepturowego odnoszą się również do maksymalnej ilości maści, kremów, mazideł pas albo żeli do stosowania na skórę. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności