Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2.8.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1261) dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.3.2012 r. w sprawie recept lekarskich ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 62). Rozporządzenie zmieniające wprowadza nowy kod uprawnień dodatkowych oznaczony literą „S” w przypadku leków wydanych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. roku życia. Rozporządzenie zmieniające wyłącza możliwość wpisywania przez osobę wydającą lek kodu uprawnienia dodatkowego w przypadku leków wydanych dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz wprowadza nową treść do załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Zmiany polegają na dodaniu kodu uprawnień dodatkowych „S” do tabeli, a także poprawiają błędną numerację dotychczasowej tabeli.

Ważne
W § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich doprecyzowano, że zasady wydawania refundowanych leków recepturowych dotyczące maksymalnej ilości wydawanego leku recepturowego odnoszą się również do maksymalnej ilości maści, kremów, mazideł pas albo żeli do stosowania na skórę.