Nowy JPK_VAT przesunięty

Nowy JPK_VDEK

Od 2020 r. obowiązują nowe wymogi związane z rozliczeniami VAT. Ustawodawca zastąpił dotychczasowe formularze deklaracji jednym plikiem JPK zawierającym szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz zdarzeń mających wpływ na prawidłowość ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Istota JPK_VDEK polega na zastąpieniu dotychczasowo funkcjonujących deklaracji VAT-7/VAT-7K i VAT-27 oraz pliku JPK rozbudowanym plikiem JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) i JPK_V7K (rozliczających się kwartalnie).

Zmiana terminów

W stanie prawnym przed wybuchem pandemii wdrożenie nowego JPK zostało rozłożone w czasie. Ustawodawca przewidział, że :

- od 1.4.2020 r. zmiany zaczną obowiązywać dużych przedsiębiorców,

- od 1.7.2020 r. - pozostałych podatników VAT.

Terminy złożenia niektórych deklaracji uległy zmianie ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego. Pierwotnie zostały przesunięte:

- z 1.4.2020 r. na 1.7.2020 r. – w zakresie obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją;

- z 13.4.2020 r. do lipca 2020 r. – na zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
Ostatecznie terminy te przesunięto na 1.10.2020 r. - (przyp. red.)

To co istotne, od 1.10.2020 r. nowy JPK_VAT będą składać już wszyscy podatnicy, niezależnie od swojego statusu. Ponadto, jak wynika z komunikatu MF stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Resort wyjaśnił, że w celu skorzystania z tego odliczenia podatnicy będą musieli skorygować zeznania za 2019 r. Warunkiem jest, aby osoby, które chcą skorzystać z tego odliczenia osiągnęły spadek przychody w bieżącym roku o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności