Nowy tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 31.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 467), dotyczące: ulgi podatkowej na działalność B+R, zwolnienia z obowiązku drukowania księgi, sporządzenia dwóch spisów z natury, obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na nowym wzorze od 1.1.2017 r.

Uwzględnia także zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 27.12.2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2280), zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w zakresie dostosowania przepisów dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów do obowiązujących od 1.1.2017 r. przepisów zmniejszających do 15 000 zł limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców.

Nowy tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z 31.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 467) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27.12.2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2280).