Założenia reformy i propozycja ustawy wynika z potrzeby unowocześnienia i dostosowania oferty publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy i pracodawców szukających pracowników. Najważniejsze propozycje zmian przygotowane przez MRPiT dotyczą:

  • cyfryzacji procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo),
  • usprawnienia oraz poprawy jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy,
  • aktywizacji osób biernych zawodowo,
  • uproszczenia i doprecyzowania przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy,
  • uproszczenia warunków nabywania statusu bezrobotnego,
  • zmniejszenia biurokracji.

Zgodnie z projektem ustawy znacząco zmienią się zasady obsługi klientów. Urzędy pracy nie będą zajmować się opłacaniem składki zdrowotnej, co spowoduje, że ich klientami będą osoby rzeczywiście potrzebujące pomocy publicznych służb zatrudnienia. Skorzystają na tych zmianach również pracodawcy, którzy uzyskają możliwość poszukiwania pracowników wśród zmotywowanych kandydatów do pracy. Składką na ubezpieczenie zdrowotne zajmował się będzie ZUS.

W ramach reformy wprowadzonych zostanie wiele rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających zarówno osobom szukającym pracy jak i pracodawcom komunikowanie się z publicznymi służbami zatrudnienia oraz uzyskiwanie oczekiwanej pomocy. Stworzony zostanie m.in. system automatycznego doboru ofert pracy do kandydatów do pracy opierający się na Centralnej Bazie CV oraz Centralnej Bazie Ofert Pracy. Dzięki temu osoby szukające pracy, po stworzeniu swojego CV będą w szybki i automatyczny sposób otrzymywać informacje o pojawiających się ofertach pracy pasujących do ich kwalifikacji i oczekiwań. Skróci to znacząco okres poszukiwania pracy oraz poszukiwania pracowników.

Źródło:

gov.pl