Nowelizacja zatrzyma eksmisje

Kończą się prace nad przepisami, które bardzo ograniczą eksmisję. Wkrótce pozbycie się lokatora będzie jeszcze trudniejsze niż dziś. Nowe przepisy mogą być więc niekonstytucyjne.

Pomieszczenie tymczasowe od gminy

Chodzi o nowelizację, która zmienia kilka ustaw, w tym o ochronie praw lokatorów oraz kodeks postępowania cywilnego. W ubiegłym tygodniu w czwartek uchwalił ją Sejm. Nowela wprowadza zakaz eksmisji do noclegowni oraz schronisk. Jednocześnie przewiduje, że w każdym przypadku gmina będzie musiała dostarczyć pomieszczenie tymczasowe.

Będzie tylko kilka wyjątków. Chodzi o osoby, które stosują przemoc, o eksmitowanych z pomieszczeń tymczasowych, korzystających z najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego. A to oznacza, że w przyszłości do schroniska może trafić korzystający z rządowego programu Mieszkanie+.

Tymczasem gminy mają bardzo mało pomieszczeń tymczasowych, a są takie jak Zabrze, które wcale ich nie posiadają.

Latami czekanie na eksmisję

– Już teraz jest źle z realizacją wyroków eksmisyjnych. W niektórych wypadkach czeka się na ich wykonanie wiele lat – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.

Przyznaje mu rację Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia.

– To problem ogólnopolski. W Radomiu, tak jak w i innych miastach, brakuje zarówno lokali socjalnych, jak i pomieszczeń tymczasowych. W tej chwili czeka na nie w Radomiu 1400 rodzin – mówi Konrad Frysztak.

– Nie budujemy nowych lokali, a stare w poprzednich latach były sprzedawane lokatorom z 99-proc. bonifikatą – przyznaje wiceprezydent Radomia.

Po wejściu w życie nowych przepisów eksmisje mogą stanąć w miejscu.

– Konstytucja każdemu gwarantuje prawo do sądu. Każdy, kto otrzymał wyrok eksmisyjny, ma prawo do jego wykonania w rozsądnym terminie. Tymczasem tak nie będzie. Dojdzie więc do naruszenia zasad ustawy zasadniczej – uważa Kamila Dołowska, dyrektor zespołu prawa cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. – Historia najwidoczniej lubi się powtarzać – przypomina Kamila Dołowska.

Taka sytuacja miała już miejsce w 2010 r. Wówczas TK orzekał o przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczących pomieszczeń tymczasowych. Uzależniały one wykonanie wyroku eksmisyjnego od dostarczenia pomieszczeń tymczasowych. TK uznał je za niekonstytucyjne.

Z drugiej strony nowe przepisy przewidują dofinansowanie budowy nowych pomieszczeń.

– Żadna gmina nie będzie chciała budować nowych pomieszczeń tymczasowych, obawiając się ich szybkiej dewastacji – uważa wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.

– Wprowadzane zmiany niewątpliwie wpłyną na sposób prowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawach eksmisyjnych. Na akceptację zasługują wszelkie rozwiązania prawne zapobiegające bezdomności – uważa Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej (KRK).

Brak logiki w przepisach

Prezes KRK zwraca uwagę na niekonsekwencję nowych przepisów.

– Z jednej strony wprowadzają zakaz eksmisji do noclegowni i schroniska. Z drugiej mają wyeliminować sytuacje, w których osoby stosunkowo zamożne uzyskują prawo do najmu lokalu socjalnego, blokując tym samym możliwość przyznania tego uprawnienia osobom w rzeczywistości potrzebującym – mówi Rafał Fronczek.

Chodzi o osoby, które znajdują się obecnie na liście osób chronionych, którą zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów. Są na niej m.in.: rodziny z dziećmi, kobiety ciężarne, bezrobotni, chorzy emeryci i renciści o niskich świadczeniach.

Dziś bez względu na to, czy są to osoby zamożne czy nie, sądy mają obowiązek w wyroku eksmisyjnym przyznać im prawo do lokalu socjalnego. Po wejściu w życie nowych przepisów to się zmieni.

Sądy będą sprawdzały, czy osobę chronioną stać na samodzielne wynajęcie mieszkania czy nie.

– Ustawodawca uznaje więc, że osoby mogące same zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe nie powinny korzystać z pomocy. Jednocześnie w stosunku do osób, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub pomieszczenia, choć mają możliwość jego pozyskania, wstrzymuje możliwość przeprowadzenia eksmisji do czasu zapewnienia im przez gminę tymczasowego pomieszczenia – uważa Rafał Fronczek.

Najwyraźniej ustawodawca, uchwalając przepisy, w ogóle nie kierował się logiką.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności