Nowelizacja VAT: rzecznik MŚP apeluje o wprowadzenie zmian w projekcie

Rada Ministrów pracuje obecnie nad zmianami w ustawie o VAT (tzw. SLIM VAT). Wśród wielu propozycji znalazła się zapowiedź zmiany charakteru wiążących informacji stawkowych, które umożliwiają prawidłowe klasyfikowanie towarów i usług i co za tym idzie idzie - przyporządkowanie im odpowiedniej stawki VAT.

Obecnie wiążące informacje stawkowe obowiązują co do zasady bezterminowo, ale w propozycji, nad którą pracuje Rada Ministrów znalazł się zapis, że będą ważne czasowo - przez trzy lata. Dlatego Rzecznik wysłał pismo do Ministra Finansów, zwracając uwagę na ten problem dla przedsiębiorców. W ocenie Rzecznika czasowe obowiązywanie tak ważnej instytucji prawa podatkowego, w dodatku chroniącej przedsiębiorców, stanowi „naruszenie zasady pewności prawa oraz stanowi dodatkowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców (związane z koniecznością pilnowania terminu ważności WIS i występowania o kolejną WIS w sytuacji wygaśnięcia dotychczasowej)”. Rzecznik nie podziela argumentu, że czasowe obowiązywanie WIS przyczyni się do jednolitości orzecznictwa. Ponadto, w piśmie skierowanym do MF zauważa, że pozbawienie ochrony wynikającej z WIS, jeśli transakcja została uznana za nadużycie prawa (art. 5 ust. 5 VATU) jest nadregulacją. Sama klauzula nadużycia prawa pozbawia ochrony nieuczciwego podatnika.

Rzecznik zgłosił też kilka innych postulatów. Chciałby m.in. podniesienia limitu prezentów niskiej wartości do 45 zł - w projekcie wartość jest podwyższona jedynie z 10 do 20 zł oraz kwoty prezentów ewidencjonowanych do przynajmniej 150 zł (równowartość 30 euro).

Rada Ministrów zamierza przyjąć projekt nowelizacji VATU w III kwartale 2020 roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności