Zważywszy na pozostałe terminy – prace Senatu, złożenie podpisu przez Prezydenta RP i publikację ustawy, przy założeniu 14-dniowego vacatio legis, znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać po 20.5.2015 r.

Niezależenie od powyższego, dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26.2.2014 r., a także jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) wchodzą w życie 18.4.2016 r.