Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wchodzi w życie

Nowelizacja zawiera również zmiany innych ustaw dostosowujące ich przepisy do nowych rozwiązań ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwiające praktyczne wdrożenie tych przepisów (dotyczy to ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. oraz ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. Nr 122, poz. 696, ze zm.).

Mimo szerokiego sprzeciwu samorządu zawodowego oraz związków zawodowych Sejm przyjął projektowane zmiany, rozszerzając uprawnienia pielęgniarek i położnych w zakresie kierowania pacjentów na określone badania diagnostyczne o osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (poprawki na druku sejmowym nr 2588A). Senat zaś nie wniósł do projektu żadnych poprawek, a Prezydent podpisał ustawę 12 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja wchodzi w życie 11 września 2014 r. (opublikowano ją 27 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1136), natomiast recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne, o których mowa w ustawie, mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 22.7.2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1136).

Zobacz więcej:
Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności