Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Podpisana przez prezydenta ustawa nowelizująca z dnia 26.6.2014 r. dotyczy przesunięcia terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej o 3 kolejne lata, tj. od 1.8.2017 r. bowiem dotychczas obowiązujące zapisy nakładały taki obowiązek wykonania od 1.7.2014 r. Oznacza to tym samym wydłużenie prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Co ważne! Należy wskazać wyjątek, gdyż dokumentacja medyczna wytworzona od 1.8.2017 r. zostaje objęta rygorem art.24 ust 1a, który to wejdzie w życie 1.8.2014r. a zatem ma być prowadzona w postaci elektronicznej.

Uzasadnieniem powyższej decyzji o wydłużeniu terminu możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej lub elektronicznej był zróżnicowany stopień zinformatyzowania w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, a tym samym chęć umożliwienia wszystkim tym podmiotom na kompleksowe i prawidłowe wdrożenie tego obowiązku.
Prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej jest częścią projektu P1 którego założeniem jest wdrożenie działań mających na celu zinformatyzowanie systemu ochrony zdrowia m.in. ze środków unijnych i krajowych.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie w dniu 31 lipca 2014 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności