Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej umożliwiającą zwolnienie weteranów z opłat za pobyt w DPS

Z art. 64 i 64a ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769; dalej: PomSpołU) wynika, że zwolnienie z opłat za pobyt jest możliwe na wniosek zainteresowanego. Tymczasem z nowego art. 64b PomSpołU wynika, że Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej , o których mowa w art. 6² ust. 2 ustawy z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.), zobowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu z takiej opłaty albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy.

Nowelizacja zawiera odpowiednie regulacje dotyczące stosowania zwolnień z odpłatności członków Korpusu w DPS prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Określa też katalog dokumentów uprawniających do ubiegania się o zwolnienie z ponoszonych opłat, którymi są: decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu.

Przewidziano także przepis przejściowy, zgodnie z którym art. 64b PomSpołU będzie miał zastosowanie również do członków Korpusu, którzy złożyli wnioski o zwolnienie na podstawie aktualnie obowiązującego art. 64 PomSpołU, a organ nie wydał jeszcze decyzji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności