Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z nieruchomości

Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 28.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) i ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.). W wyniku tych zmian ustawa dokonuje opodatkowania dochodów osiąganych z nieruchomości, w tym także z tytułu przekazania jej w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze .

Ważne
Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Podatek wynosić będzie 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc i będzie go trzeba uiścić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zastosował te same rozwiązania jak przy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1.1.2019 r.

Ustawa trafiła do Prezydenta i oczekuje na podpis.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności