Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Proponowany projekt zakłada, że Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej: KZN) będzie mógł pozyskiwać do zasobu nieruchomości stanowiące własność lub oddane w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych. Za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości.

Podmioty, o których mowa, także zostaną objęte obowiązkiem sporządzania i przesyłania do KZN wykazów nieruchomości.

Na potrzeby KZN mają być przekazywane także grunty znajdujące się w zasobie nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Mienia Wojskowego.

Zmiany mają także dotyczyć obowiązku sporządzania i przesyłania wykazów nieruchomości.

Nowelizacja zakłada, że wykazy nie będą obejmowały nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia, nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego, takie jak grunty zajęte przez pas drogowy, pokryte wodami, infrastrukturą kolejową. Z przepisów ustawy mają zostać wyłączone gruntu, których gospodarowaniem zajmują się Lasy Państwowe.

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł na potrzeby związane z realizacją ustawy tworzyć spółki celowe. Udostępnianie nieruchomości z KZN będzie się mogło także odbywać na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności