Nowelizacja ustawy dot. Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej podpisana!

Celem nowelizacji ustawy z 10.5.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.; dalej: PWSamTerU) jest dostosowanie jej do wymogów konstytucyjnych oraz uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa to organ odwoławczy od decyzji wojewodów dotyczących komunalizacji mienia.

Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z 7.5.1997 r. powołał członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (imiennie) oraz określił tryb jej działania. Ustawa PWSamTerU, jak również rozporządzenie dotyczące Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej weszły w życie przed dniem wejścia w życie ustawy z 2.4.1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konst) i nie spełniają obecnych konstytucyjnych standardów w zakresie upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego, jak również prawidłowości rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy.

Ważne
Ustawa z 10.2.2017 r. nowelizująca PWSamTerU dostosowuje dotychczasową regulację do przepisów Konst przez przeniesienie kwestii związanych z trybem działania Komisji i powoływania jej członków na poziom ustawy, przy jednoczesnej rezygnacji z wydania rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie przewodniczący i członkowie komisji są powoływani przez premiera, co powoduje konieczność nowelizacji rozporządzenia w przypadku każdej zmiany w składzie komisji. W noweli zapisano, że skład komisji będzie powoływał i odwoływał minister właściwy ds. administracji publicznej. Według noweli, skład komisji będzie powiększony z pięciu do sześciu członków, co jest niezbędne do utworzenia dwóch lub więcej trzyosobowych składów orzekających . W skład Komisji może zostać powołana osoba, która:

1) ukończyła wyższe studia prawnicze,

2) posiada wiedzę w zakresie administracji

3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, a także

4) daje rękojmię prawidłowej realizacji zadań Komisji.

Ważne
Przepis przejściowy przewiduje, że dotychczasowi członkowie komisji oraz przewodniczący będą wykonywać swoje zadania do czasu powołania przewodniczącego i członków na podstawie nowych przepisów. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności