Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dowodu osobistego – jakie nastąpiły zmiany?

W rozporządzeniu zmieniającym znalazły się regulacje dotyczące nowej sytuacji prawnej podpisu elektronicznego (po wejściu w życie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej). W związku z tym wniosek o wydanie dowodu osobistego, składany w postaci elektronicznej, powinien być od tej pory opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje również kwestie związane ze zdjęciem. Niezależnie od tego, w jakiej formie jest składany wniosek o wydanie dowodu osobistego, nowymi warunkami koniecznymi, które powinno zawierać zdjęcie, są widoczne brwi oraz zachowana symetria w pionie zdjęcia. Co więcej, przy tworzeniu zdjęcia należy zwrócić uwagę na oświetlenie, gdyż zdjęcie składane wraz z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego powinno mieć równomierne oświetlenie.

Zdjęcie dołączone do wniosku elektronicznego powinno mieć rozdzielczość co najmniej 492 × 633 pikseli i w proporcji odpowiadającej zdjęciom o wymiarach 35 × 45 mm. Rozmiar zdjęcia elektronicznego nie może przekraczać 2,5 MB.

W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku lub osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może być dołączone zdjęcie odpowiednio w okularach z ciemnymi szkłami lub fotografia przedstawiająca ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Wówczas do wniosku elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Cały wniosek wraz z załącznikami należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wraz ze zmianą przepisów rozporządzenia zostały wydane nowe wzory, stanowiące załączniki 1-7 rozporządzenia zmieniającego, które zastępują odpowiednio załączniki 2-8 rozporządzenia zmienianego. Nieobowiązujące wzory można stosować przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności