Nowelizacja Pzp uchwalona 29.8.2014 r.

Jak podaje UZP, Sejm odrzucił siedem z piętnastu poprawek Senatu. Większość poprawek miała charakter legislacyjno-redakcyjny.
Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP, a po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiła stanowisko przyjęte 31.1.2014 r.
Główne zmiany wprowadzane niniejszą nowelizacją dotyczą:
  • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
  • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
  • zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich; wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
  • wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
  • zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
  • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.
Źródło: UZP 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności