Nowelizacja przepisów o publicznym transporcie zbiorowym

Ostateczny kształt ustawy nowelizującej nadal nie został rozstrzygnięty. Zarządzeniem nr 51 z 3.11.2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół do spraw opracowania projektu nowelizacji. W jego skład mają wejść m.in. podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym Ministra Infrastruktury i Środowiska, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych (pięć osób), stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (cztery osoby).

Działalność zespołu ma umożliwić opracowanie takich propozycji zmian, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników rynku przewozu osób, a w szczególności pasażerów. Wskazano, iż wśród szczegółowych zagadnień omawianych przez zespół mają znaleźć się kwestie:

- związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego,

- dotyczące postępowania w sprawie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zespół przygotuje opracowanie analiz następujących kwestii merytorycznych:

- ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.; dalej: PublTranspZbU);

- projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Wykaz Prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nr UD126);

- propozycji zmian do PublTranspZbU zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów;

- opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Nie wskazano daty zakończenia prac zespołu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności