Nowelizacja przepisów o ochronie przyrody czeka na podpis Prezydenta

Kwintesencją nowelizacji jest wprowadzenie przepisów umożliwiających weryfikację, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Obowiązujące przepisy ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) stanowią, że osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku, gdy te są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej .

Ważne
Nowelizacja ustawy zakłada, że osoba fizyczna, która będzie chciała wyciąć na działce stanowiącej swoją własność drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia i nie będzie mogła prowadzić na rzeczonej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia.

Kluczowe zmiany wprowadzone nowelizacją:

- wydłużono termin z 14 do 21 dni, w którym gmina będzie miała czas na oględziny działki, po zgłoszeniu zamiaru wycinki;

- zmieniono wymiary drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia;

- gmina będzie mogła zakazać wycinki, jeśli drzewo będzie tzw. pomnikiem przyrody, czyli będzie cenne przyrodniczo;

- obowiązek uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności