Nowelizacja Prawa budowlanego – uproszczenie procedur – projekt zmian

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad zmianami przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) umożliwiającymi uproszczenie procedur uzyskiwania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę,

Zgodnie z proponowanymi zmianami do wniosku o pozwolenie na budowę (zgłoszenia budowy) mają być dołączane przez inwestora: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt ma być składany w trzech egzemplarzach. Dokumentacja techniczna, miałaby być przedkładana przez inwestora w chwili zawiadamiania organu administracji budowlanej o zakończeniu robót budowlanych lub też w chwili uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Projekt zakłada także uszczelnienie przepisów związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. W odniesieniu do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w przypadku, gdy dochodzi do zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego inwestor będzie musiał do zgłoszenia dołączać ekspertyzę sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej, a tak jak jest to obecnie przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Projekt zakłada także, że unieważnienie pozwolenia na budowę, jeśli na jego podstawie powstał obiekt budowlany, nie będzie możliwe, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy upłynęło 5 lat.

Ponadto projekt zakłada rozszerzenie zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Ma to dotyczyć np. instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z obowiązku zgłoszenia mają zostać zwolnione np. huśtawki w parku, obiekty małej architektury.

Ministerstwo zakłada, że proponowane zmiany wejdą w życie od 2020 r.

Założenia projektu skierowano do konsultacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności