Jednocześnie z tą datą utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 10.10.2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1303).

W rozporządzeniu określono wzory:

  1. rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2014 (PIT-40) – załącznik nr 13 do rozporządzenia;
  2. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-37) – załącznik nr 14 do rozporządzenia;
  3. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36) – załącznik nr 15 do rozporządzenia.

Ponadto, został określony nowy wzór formularza PIT-38 i PIT-39, które stosuje się do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od 1.1.2014 r.