Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

Obecnie indywidualne interpretacje podatkowe, wydawane są przez dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS). Od wydanej interpretacji nie przysługuje odwołanie lub zażalenie.

Podatnik, który nie zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, zawartym w wydanej interpretacji indywidualnej, może wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał interpretację, czyli dyrektora KIS, w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor KIS, zgodnie z art. 14e § 1a pkt 1 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację indywidualną, w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego, na podstawie art. 54 § 3 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.)

W przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które rozpoczęły się i nie zostały zakończone przed 1.6.2017 r., obowiązują przepisy ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu obowiązującym do 31.5.2017 r.

Nowe przepisy mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31.5.2017 r.

Informacje o nich będą umieszczane w pouczeniach o przysługującej drodze odwoławczej. Jeżeli wnioskodawca, zamiast skargi, omyłkowo skieruje wezwanie do dyrektora KIS, urzędnicy powiadomią go o zmianie prawa.

Ministerstwo Finansów 25.5.2017 na swojej stronie udostępniło komunikat w sprawie nowych zasad wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności