Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Od 1.1.2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS). Mają oni obowiązek przygotowania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa KAS. Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.; dalej: RachunkU).

Podatnicy, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub są wpisani do innych rejestrów KRS) sporządzają sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, zgodnej ze strukturami logicznymi w wersji 1_2, opublikowanymi w BIP Ministerstwa Finansów-Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują je do Szefa KAS.

Sprawozdania do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem:

- interfejsu programistycznego (więcej informacji w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pliki do pobrania – https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pliki-do-pobrania/

- bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (umożliwia ich sporządzenie w wersji struktury 1_2, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do RachunkU – https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/).

Jednocześnie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Zmiana dotyczy tylko tych podatników, którzy dotychczas przekazywali sprawozdania finansowe do naczelników urzędów skarbowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności