Zmiany wynikają z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493). Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 25.9.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 952 ze zm.).
Ustawa wprowadza składanie przez fizjoterapeutów wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego elektronicznie, co umożliwi wszczęcie procedury postepowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. Dodać należy, że ustawa określa także możliwość realizacji kursów specjalizacyjnych dla fizjoterapeutów w formie zdalnej pod warunkiem określenia takiej formy w programie specjalizacji lub wydania zgody przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w przepisach ustawy sprecyzowano również możliwość przeprowadzenia wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za pomocą systemu teleinformatycznego.