Nowe zasady pracy Komitetu Standardów Rachunkowości

Zmiany w zakresie działania i sposobu organizacji KSR są związane z epidemią Covid-19. W projekcie rozporządzenia przewidziano, że KSR będzie mógł podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w trybie obiegowym.

Ponadto przewiduje się wdrożenie rozwiązań pozwalających na zwoływanie i przeprowadzanie w taki sposób (np. z wykorzystaniem telekonferencji) samych posiedzeń KSR. Nowa formuła będzie mogła objąć też rozpatrywanie spraw należących do właściwości KSR w trybie obiegowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności