Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Każdy płatnik będzie musiał dostosować schemat i charakter ubezpieczeń zleceniobiorcy, w zależności od osiągniętej przez niego w danym miesiącu podstawy wymiaru ze wszystkich tytułów.

Do tej pory częsta praktyka polegała na tym, że z wykonawcą były zawierane umowy zlecenia na różne kwoty, przy czym oskładkowana była tylko jedna, zwykle ta najniżej płatna. Nowe przepisy mają temu zapobiec. Obejmą te osoby, które wykonują pracę na podstawie co najmniej dwóch umów zleceń lub oprócz umowy zlecenia prowadzą działalność gospodarczą albo wykonują umowę o pracę nakładczą. Innymi słowy, mają więcej niż jednego płatnika składek.

Nie zmieniła się natomiast sytuacja ubezpieczeniowa osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i wykonującej dodatkowo umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż pracodawca i niewykonywaną na jego rzecz.

Przeczytaj więcej na ten temat:

Zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń w 2016 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności