Nowe zasady budowy hipermarketów – nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.7.2008 r., który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy z 11.5.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) powstała luka prawna, którą nowe przepisy mają zapełnić.

Ważne
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (art. 10 i 15 PlanZagospU), jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa się miejsca, gdzie takie obiekty mogą zostać umieszczone.

Ich lokalizacja na wyznaczonym obszarze może jednak nastąpić jedynie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określa się granice terenów, przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności