Zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych są uzupełnieniem istniejących już zasad BCR, systemu służącego do transferu danych osobowych pomiędzy grupami przedsiębiorstw i innych podmiotów wspólnie prowadzących działalność gospodarczą poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach tej samej grupy. BCR zawiera zasady i prawa odnoszące się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych podczas ich transferu do państw trzecich.

Zalecenia EROD są skierowane do administratorów danych osobowych i służą dostosowaniu poziomu ochrony danych osobowych podczas ich transferu do krajów trzecich do wymogów jakie stawia RODO, a w szczególności artykułu 47 i 44. Służą także wyrównaniu pozycji wszystkich wnioskodawców BCR-C, tłumaczą wymogi i treść BCR i mają na celu stworzenie standardu w tworzeniu wniosków o zatwierdzenie BCR. Zalecenia tłumaczą także różnice pomiędzy tym, jakie informacje należy przekazać organowi nadzorczemu, a tym, jakie informacje uwzględnić we wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych, zawierają także komentarze i wyjaśnienia dotyczące konkretnych wymagań.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź
 

Wytyczne EROD są podzielone na sekcje, wśród których znajdują się między innymi instrukcje dotyczące wypełniania wniosków przez administratorów wraz z przykładowym wnioskiem, krótki opis prawidłowego procesu przepływu danych, określenie osób kierujących przepływem danych i odpowiedzialnych za koordynację tego procesu.

Podstawowe zalecenia dla wnioskodawców zawarte w dokumencie to m.in. wypełnienie wyłącznie jednego formularza i złożenie go w organie nadzorczym. Wnioskodawcy zostali także poinformowani o możliwości złożenia dodatkowych stron jako załączników i załączenia wszelkich materiałów uznanych przez nich za dane wrażliwe.

Europejska Rada Ochrony Danych oczekuje, że wszystkie podmioty, do których kierowane są wytyczne dostosują się do wymogów w nich zawartych. Rekomendacje mają być poddane konsultacjom społecznym od 10.1.2023 r.

Źródła:

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-11/edpb_recommendations_20221_bcr-c_referentialapplicationform_en.pdf

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-recommendations-application-approval-and-elements-and-principles-be_en