Nowe wzory zeznań podatkowych za 2020 rok

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano nowe wzory zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych składanych za 2020 rok. Jak informuje ministerstwo, dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2020 rok konstrukcja niektórych formularzy, tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37 oraz załączniki do tych zeznań tj. PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/O, PIT/IP i PIT/Z wymaga modyfikacji mającej na celu uwzględnienie zmian przepisów podatkowych wpływających na sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo w celu rozliczenia tzw. ulgi na złe długi, utworzono nowy wzór załącznika PIT/WZ. Za 2020 r. utworzono nowy wzór załącznika PIT/SE-Informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie SSE lub na podstawie decyzji o wsparciu

Rozporządzenie ma wejść w życie z 1.1.2021 r. i będzie mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1.1.2020 r., z wyjątkiem przypadków, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.12.2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku prawidłowe będzie zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności