W projekcie rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dostosowano składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych formularze zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39  do wprowadzonych zmian ustawowych. Zmieniono również załączniki do zeznań podatkowych: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE. 

Zmienione formularze będą mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1.1.2021 r. Jeżeli jednak przed wejściem w życie rozporządzenia wprowadzającego zmienione formularze podatkowe, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru, to uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.