Wzory nowych dokumentów określono na podstawie art. 13 ust. 23 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), art. 23 ust. 5d ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oraz art. 15 ust. 9a ustawy z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.). Są to m.in. wzory wniosków oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:

  • świadczenia wychowawczego (wzór wniosku do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022);
  • świadczeń rodzinnych (wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do stosowania na bieżący okres 2020/2021 oraz na nowy okres 2021/2022 wraz z załącznikami, wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) do stosowania do 31.10.2021 r. i od 1.11.2021 r., wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021 oraz na nowy okres 2021/2022).

Wzory dokumentów można znaleźć na stronie ministerstwa (https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019).