Nowe wzory wniosków już są, stare przestały obowiązywać

Przepisy przejściowe w ustawie nowelizującej ustawę z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) przewidywały, że do czasu wejścia w życie nowych wzorów miały obowiązywać stare, a organy administracji budowlanej, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa miały prawo i obowiązek przyjmowania zgłoszeń budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na starych wnioskach, jeżeli były sporządzone, uzupełnionych o wymagania dotyczące z nowelizacji.

Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał jednak 24.7.2015 r. Rozporządzenie, które określa nowe wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1),
  • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2),
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3),
  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4),
  • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5),
  • decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).

Rozporządzenie zostało 12 sierpnia 2015 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1146) i weszło w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności