Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Nowe formularze zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25.5.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 968). Są to wzory:

1) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych;

2) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;

3) kolejnego tytułu wykonawczego.

Nowe rozporządzenie wydano ze względu na zmianę przepisu art. 26 § 2 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten stanowi podstawę do określenia, w drodze rozporządzenia wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego. Wzory ww. tytułów wykonawczych stanowią załączniki nr 1-3 do nowego rozporządzenia. Wzory uwzględniają inne zmiany w zakresie elementów tytułów wykonawczych i kolejnego tytułu wykonawczego, uwzględniają też możliwość opatrywania tytułu wykonawczego zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Ponadto wzory uwzględniają zmiany wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw - w zakresie oznaczenia zobowiązanego, który zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 8.8.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 850) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. do 30.4.2021 r.), pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8–9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności