Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej wynika ze zmian, które wejdą w życie z 20.2.2021 r.. Zmiany te wprowadzone są ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego. Aktualny wzór tytułu wykonawczego takiej możliwości nie przewiduje, co spowodowało konieczność jego zmiany.

We wzorze tytułu wykonawczego, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia, dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej w zakresie rezygnacji z zaokrąglania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Zatem określono nowy wzór:

1) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych,

2) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,

3) kolejnego tytułu wykonawczego.

Wzory te stanowią załącznik do rozporządzenia. Z dniem 20.2.2021 r. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 25.5.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz U. poz. 968). Jednak „stare” wzory tytułów wykonawczych będą mogły być stosowane jeszcze w ciągu 6 miesięcy licząc od 20.2.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności