Nowe wzory sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego APA-P oraz APA-C

Od 1.1.2020 r. obowiązują dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2019 r.: w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. po. 2502) oraz w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2537). Nowe wzory sprawozdań poszerzono o indywidualne dane sprawozdawcze.

Nowe rozporządzenia wydano w związku z wejściem w życie ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200; dalej: RozSpPodU). Nowe wzory sprawozdań APA-P oraz APA-C obejmują zmieniony zakres informacji sprawozdawczych, jak również dostosowanie używanej terminologii do przepisów w zakresie cen transferowych oraz uprzednich porozumieniach cenowych. W sprawozdaniu uwzględnia się w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych, okres stosowania metody oraz sposób prezentacji indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu cenowym.

Obowiązkiem złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego objęte są wyłącznie podmioty, którym wydano uprzednie porozumienie cenowe w rozumieniu art. 81 ust. 1 RozSpPodU.

Obowiązek składania sprawozdania na nowym wzorze dotyczy również podmiotów, które uzyskały decyzję w sprawie porozumienia wydaną na podstawie przepisów działu IIA ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), jednak w tym wypadku nie ma zastosowania rozszerzony zakres obowiązku sprawozdawczego. Takie podmioty wykazują w sprawozdaniu wyłącznie: dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych oraz okres stosowania metody.

Na podstawie art. 107 ust. 1 RozSpPodU, którym Szef KAS wydał uprzednie porozumienie cenowe, składają Szefowi KAS sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zatem podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych bądź osób fizycznych, którzy uzyskali uprzednie porozumienie cenowe składają Szefowi KAS sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego APA-C bądź APA-P w terminie właściwym do złożenia zeznania podatkowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności