Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z 19.12.2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. Nr 286, poz. 1681). W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono nowe wzory:

  1. UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i
  2. OPL-1 Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja składana za pomocą Internetu musi być podpisana podpisem elektronicznym, a podpisać może ją podatnik (płatnik) lub też pełnomocnik. Nowe wzory UPL-1 (wersja 4) i OPL-1 (wersja 3) są dostosowane do sytuacji, gdy pełnomocnictwo odnosi się również do podmiotu zagranicznego.