Nowe wzory formularzy podatkowych CIT

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 409 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy podatkowych w wersjach: CIT-8(30), CIT-8/AB(5), CIT-8/O(17), CIT/BR(8), CIT/8S(8), CIT/8SP(5), CIT/IP(3), CIT/WW(3), CIT/WZ(2), CIT/WZG(2) i CIT/KW(1).

Wzory te stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r. Dotyczy to także podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2020 r. oraz zakończył się po 31.12.2019 r. – nowe wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym.

Ważne

Podatnicy, którzy po 31.12.2020 r. dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, składają zeznanie za rok podatkowy kończący się z dniem 31.12.2020 r. i później według wzorów formularzy CIT-8 i CIT/KW w nowym brzmieniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności