Rozporządzenie dostosowuje wzór dokumentu VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem zmian związanych z obowiązkiem przesyłania tzw. pliku JPK_VAT, obejmującego deklarację i ewidencję na podstawie art. 99 ust. 11c ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), który będzie obowiązywać począwszy od 1.4.2020 r. Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

Wprowadzono też zmiany o charakterze techniczno-porządkowym we wzorach dokumentów związanych z rejestracją podatników (VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z).