Nowe wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Przygotowane wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych są nową wersją wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 20.7.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Nowe wzory są dostosowane do ustawy nowelizującej z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe zasady naliczania kosztów egzekucyjnych, stąd zaistniała potrzeba zmiany wszystkich wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Na pierwszej stronie wszystkich wzorów dokumentów została dodana tabela, w której organ egzekucyjny będzie wskazywał wysokość kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na kwotę opłaty manipulacyjnej, opłaty za czynności egzekucyjne, wydatków egzekucyjnych, opłaty egzekucyjnej oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto dodano dwa nowe wzory:
1) protokół zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy (załącznik nr 9) oraz
2) zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy (załącznik nr 10)
co spowodowane jest zmianami wprowadzonymi do KSH.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności