Nowe wzory deklaracji VAT

Formularze zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.4.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.4..2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. z 2018 r., poz. 837), które zaczną obowiązywać od 1.7.2018 r.

Zmiany we wzorach deklaracji są ściśle związane z ustawą z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62), która wprowadza mechanizm podzielonej płatności.

Do nowych regulacji dostosowane zostały poszczególne wzory deklaracji VAT, tj. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M.

Nowe formularze deklaracji:

1) VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają zastosowania począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.,

2) VAT-7K ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.

Zatem, do wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) wprowadzono przede wszystkim:

1) W części E. Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu:

  • dodano nową pozycję 58 z opisem: „na rachunek VAT”.

2) W części F. Informacje dodatkowe:

  • dodano nową pozycję 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”,
  • dodano nową pozycję 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

Opublikowano też nowe objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K).

Ponadto dostosowany do zmian został wzór deklaracji VAT-12 „Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu”. Zmieniony wzór obowiązuje od 1.7.2018 r., jednak dotychczasowe wzór będzie można stosować nie dłużej niż do rozliczeń za grudzień 2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności