Zmiany we wzorach deklaracji dla podatku od towarów i usług mają charakter techniczny i dostosują formularze do zmian w ustawach podatkowych. Modyfikacja dotyczy wzorów deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M.

Nowych formularzy VAT-7K i VAT-7D powinno się używać począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r. Natomiast wzory VAT-7, VAT-8 i VAT-9M powinno się używać począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.

Dotychczasowe wzory deklaracji mogą być używane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.

Zmianie ulegną również wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).

Rozporządzenia weszły w życie 1.1.2016 r.

Zobacz: rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 2230); rozporządzenie Ministra Finansów z 14.12.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2244).