Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określono nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR.

Zmiany mają na celu dostosowanie wzorów formularzy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR do zmienionych przepisów prawa podatkowego w zakresie przedłużenia przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników w styczniu 2021 r. – do 20 sierpnia 2021 r. Rozwiązanie to uregulowano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16.2.2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 318). Wprowadzenie zmian we wzorach deklaracji PIT-4R i PIT-8AR pozwoli płatnicom poinformować urząd skarbowy o skorzystaniu z prolongaty i wskazać miesiące, za które z tej pomocy skorzystali. Nowe formularze będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2021 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności