Nowe wzory deklaracji o podatku od towarów i usług VAT-8 i VAT-9

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2104) utraci moc z 1 października 2020 r., aby uniknąć luki w prawie należało wydać rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług VAT-8 i VAT-9M. Nowe rozporządzenie będzie adresowane tylko do podmiotów, o których mowa w art. 99 ust. 8 VATU (VAT-8) oraz w art. 99 ust. 9 VATU (VAT-9M), czyli podatników, którzy nie mają obowiązku składania głównych deklaracji VAT przeznaczonych dla podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, ale rozliczających podatek od nabycia wewnątrzwspólnotowego bądź importu lub dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 VATU. Zgodnie z art. 99 ust. 7 VATU dotyczy to podmiotów zwolnionych od podatku.

Nowe wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9 będą mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za październik 2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności