Nowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie epidemii

Opublikowany przez resort edukacji dokument został podzielony na sześć sekcji:

 • w sekcji 1 określone został podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • w sekcji 2 określone zostały wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
 • w sekcji 3 określone zostały wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
 • w sekcji określone zostały wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
 • w sekcji 5 określone zostały wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
 • w sekcji 6 określone zostały wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

Należy przypomnieć, że zgodnie z opublikowanym przez CKE harmonogramem z 20.8.2020 r.:

 • egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym zostanie przeprowadzony w terminie głównym w dniach 25-27 maja 2021 r., a w terminie dodatkowym w dniach 16-18 czerwca 2021 r.,
 • egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, odbędzie się w terminie dodatkowym w dniach 25-27 maja 2021 r. (termin główny przypadał na dni 13-15 stycznia 2021 r.),
 • część ustna egzamin maturalnego w terminie głównym zostanie przeprowadzona w dniach 19-21 maja 2021 r. (przystąpienie nie będzie obowiązkowe),
 • część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym zostanie przeprowadzona w dniach 4-20 maja 2021 r.,
 • część ustna egzamin maturalnego w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzona w dniach 7-8 czerwca 2021 r.,
 • część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzona w dniach 1-16 czerwca 2021 r.,
 • część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzona 24.8.2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności