Nowe wyłączenie spod obowiązku stosowania ZamPublU

Polega na dodaniu pkt 13a w art. 4 ZamPublU, tj. nowej przesłanki wyłączającej stosowanie ZamPublU do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z 3.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepisy ZamPublU nie mają zatem zastosowania do powierzania spółce celowej w drodze umowy zarządzania:

1) prawami do wyników działalności naukowej lub do know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej

2) infrastrukturą badawczą.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych