Nowe wyłączenie spod obowiązku stosowania ZamPublU

Polega na dodaniu pkt 13a w art. 4 ZamPublU, tj. nowej przesłanki wyłączającej stosowanie ZamPublU do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z 3.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepisy ZamPublU nie mają zatem zastosowania do powierzania spółce celowej w drodze umowy zarządzania:

1) prawami do wyników działalności naukowej lub do know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej

2) infrastrukturą badawczą.
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł