Metawersum czyli technologia wspierająca organizację

Według raportu Accenture Technology Vision 2022 ponad 70 % kadry kierowniczej uważa, że metawersum pozytywnie wpłynie na ich organizację. Eksperci podkreślają, że spektrum takich technologii jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, przetwarzanie brzegowe czy cyfrowy bliźniak daje szereg możliwości biznesowych w obszarze m.in. budowania relacji z klientami, poprawy efektywności produkcji i świadczenia usług czy docierania do grup odbiorców. Ale to także możliwość zmiany modeli pracy.

Poszerzanie kompetencji technologicznych pracowników

Przeprowadzone przez Microsoft badanie „AI & Skills” pokazuje, że kluczem do wydobycia wartości z technologii w firmach jest zapewnienie pracownikom właściwych umiejętności. Wraz z rozwojem takich trendów jak metawersum czy sztuczna inteligencja będzie rosło także zapotrzebowanie na kompetencje w tych obszarach. Badanie Microsoftu wskazuje, że udział pracowników umiejących wykorzystywać mechanizmy AI wzrośnie z 22 % w 2020 roku do 55 % w 2030 roku.

Technologie już dziś zmieniły sposób, w jaki pracujemy, na co niewątpliwy wpływ miała pandemia i przejście na home office.

Rekrutacja w trybie zdalnym

Z raportu „State of Online Events”, przygotowanego przez ClickMeeting, wynika, że w 2020 i 2021 roku ponad 54 % rozmów rekrutacyjnych odbyło się w pełni zdalnie, a niemal 34 % – hybrydowo. To niewątpliwy wpływ pandemii, bo przed jej wybuchem ponad 58 % rekrutowanych nie brało udziału w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych zdalnie.

 

Hybrydowy model pracy

Z raportu „Dwa lata nowej normalności”, sporządzonego przez Pracuj.pl, wynika, że 60 % badanych wybiera pracę hybrydową jako preferowany model realizacji obowiązków. Nowe narzędzia cyfrowe mają tę pracę umożliwić i ułatwić. Chodzi m.in. o platformy do spotkań online, które w czasie pandemii zyskały rekordową popularność, aplikacje służące automatyzacji sporządzania notatek ze spotkań czy kontrolowaniu efektów pracy osób na home office. Narzędzia komunikacyjne, które umożliwiły w dobie pandemii realizowanie zadań służbowych w trybie zdalnym, choć okazały się wygodne dla części pracowników, miały również negatywne skutki.

Źródło:

newseria.pl