Nowe sposoby płatności podatku

Dodatkowo od 1.1.2016 r. dopuszczono możliwość zapłaty tzw. innym instrumentem płatniczym. Od 1.1.2016 r. obowiązują więc następujące sposoby płatności podatku:

1) wpłata podatku w kasie organu podatkowego;

2) wpłata/przelew podatku na rachunek organu podatkowego w:

a) banku,

b) placówce pocztowej,

c) spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

d) biurze usług płatniczych,

e) instytucji płatniczej,

f) instytucji pieniądza elektronicznego;

3) wpłata w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy oraz

4) wpłata do inkasenta.

Instytucje pieniądza elektronicznego stanowią jedną z kategorii dostawców usług płatniczych, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 ze zm.; dalej: UsłPłU) uprawnioną do wydawania pieniądza elektronicznego i świadczenia wszystkich usług płatniczych, w tym również usługi polecenia przelewu.

Pojęcie instrumentu płatniczego określono w art. 2 pkt 10 UsłPłU. Jest to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Instrumentem płatniczym jest karta płatnicza (kredytowa, debetowa oraz obciążeniowa) oraz instrument pieniądza elektronicznego. Instrumentem pieniądza elektronicznego jest urządzenie elektroniczne, na którym przechowuje się pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną zasilaną do określonej wartości. Od 1.1.2016 r. w obrocie bezgotówkowym umożliwiono zapłatę podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego, niż polecenie przelewu, używając określenia „inny instrument płatniczy”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności