Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

W stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 384) nowe rozporządzenie:

1) wprowadziło dwa nowe wzory deklaracji: AKC-4/M (dla płynu do papierosów elektronicznych) i AKC-4/N (dla wyrobów nowatorskich),

2) wprowadzono zmiany w dwóch istniejących uprzednio wzorach deklaracji: AKC-4/AKC-4zo, AKC-PA.

Wspomniane wyżej zmiany w istniejących wzorach deklaracji dotyczą dodania pól odnoszących się do wyrobów obejmowanych podatkiem akcyzowym - płynu do papierosów i wyrobów nowatorskich. Jednocześnie ze względu na powielanie danych dotyczących numerów akcyzowych składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy zawartych w części G formularza głównego AKC-4/AKC-4zo, a także w części B formularzy szczegółowych dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych, część G deklaracji AKC-4/AKC-4zo została obecnie usunięta.

Zmiany w pozostałych wzorach deklaracji mają charakter wyłącznie porządkujący i doprecyzowujący.

Wzory deklaracji określone w nowym rozporządzeniu znajdą zastosowanie po raz pierwszy począwszy od rozliczenia za luty 2018 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, do 30.11.2018 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 384), z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł